ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

31 มกราคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสำนักงานสถิติ ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน

2563 200131_00012563 200131_00022563 200131_0003

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.