พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2563

 200203_0004 200203_0008 200203_0016 200203_0027 200203_0036

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.