ลงพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางไทร อำเภอมหาราช อำเภอเสนา อำเภอบ้านแพรก อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอผักไห่

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพรก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางไทร อำเภอมหาราช อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ และอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ เริ่มสำมะโน 1 กรกฎาคม นี้

 200204_0003 200204_0006 200204_0016 200204_0008 200204_0041 200204_0010 200204_0027 200204_0029 200204_0033

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.