ลงพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอท่าเรือ และอำเภอบางบาล

5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอบางปะอิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอท่าเรือ และอำเภอบางบาล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และสร้างการรับรู้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ, ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่

  200205_0043  200205_0048  200205_0057  200205_0060 200205_0057 200205_0052 200205_0055 200205_0053 200206_0078 200206_0076 200206_0084 200206_0086

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.