ลงพื้นที่อำเภอบางซ้าย

6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่อำเภอบางซ้าย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และสร้างการรับรู้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ, ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่

 200206_0088 200206_0091 200206_0092 200206_0093 200206_0095 200206_0096

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.