ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ บริเวณถนนโรจนะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

 200207_0003 200207_0009 200207_0014 200207_0024 200207_0058 200207_0063

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.