จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

85101308 10212798725922874_5270992098550611968_n84031297 10212798722562790_6727330442501947392_n84970404 10212798703082303_3745272620971458560_n86459011 10212798705202356_8364449156852350976_n84228955 10212798709722469_8022895705158844416_n83972800 10212798704042327_5863427148487852032_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.