14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ทราบถึงโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ที่จะเริ่มสำมะโน 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2 200131_0001_0 2 200131_0003_0 2 200131_0010_0 2 200131_0014_0 2 200131_0017_0

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.