กรกฎาคม สำมะโนประชากร ช่วยกันให้ข้อมูล

กรกฎาคม สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาร่วมใจ ช่วยกันให้ข้อมูล

phc pr-01_resize

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.