รายงานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฯ

รายงานการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 >> คลิ๊ก

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.