ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดฯ (พ.ศ. 2561 - 2564) >> คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.