ช่วยกันติดป้ายไวนิลโครงการ "สำมะโนประชากรและเคหะ" พ.ศ. 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ช่วยกันติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 บริเวณประตูทางออกศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

88117574 10212884980679189_8850794971230371840_n88080383 10212884981439208_8385196997103058944_n87731390 10212884984079274_616407921000972288_o87547056 10212884986039323_1063641761726857216_o87953490 10212884982199227_7010837930881056768_n87483703 10212884981879219_8275273240511774720_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.