ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน

3283328232812563 200131_00032563 200131_00022563 200131_0001

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.