หารือเครือข่ายเพื่อจัดหาคนทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

2 มีนาคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หารือเครือข่ายเพื่อจัดหาคนทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

88261159 10212911611544944_3506624734559207424_n88135315 10212911611864952_520566211122036736_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.