ลงพื้นที่อำเภอบางปะหัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนฯระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ กรรมการหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

88075768 10212918165508789_3871387480850694144_o88265961 10212917679976651_7197742001226252288_n87979320 10212917683136730_3140746065569906688_n88135315 10212917682336710_6351852525901053952_n88089078 10212917684696769_1614530192850550784_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.