ลงพื้นที่อำเภอบางอุทัย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนฯระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ กรรมการหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 200305_0106 200305_0104 200305_0108 200305_0107 200305_0100

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.