ลงพื้นที่อำเภอนครหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้แก่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนฯระดับอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 200305_0112 200305_0114 200305_0115 200305_0116 200305_0118 200305_0117 200305_0113 200305_0110 200305_0111

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.