ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับเจ้าของหอพัก ผู้ดูแลหอพัก อาคารสูง

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับเจ้าของหอพัก ผู้ดูแลหอพัก อาคารสูง และขอความร่วมมือในการขอเข้าไปในพื้นที่หอพัก/อาคารสูง เพื่อสำรวจสำมะโนประชากรฯ

 200305_0002 200305_0007 200305_0006 200305_0011 200305_0013 200305_0012 200305_0014 200305_0010

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.