สถิติจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับเจ้าของหอพัก/อาคารสูง อพาทร์เม้นท์

9 มีนาคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับเจ้าของหอพัก/อาคารสูง อพาทร์เม้นท์ และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่โครงการสำรวจอื่นๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

88185967 10212954790584393_8337392774147997696_n88177374 10212954785224259_8950423910256476160_n87853967 10212954782504191_7784730762049224704_n87813278 10212954789344362_6681487924384497664_n87447966 10212954792704446_3254449947432452096_n87371711 10212954784744247_129920785019043840_n84056769 10212954781864175_6303488398124384256_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.