ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขตอำเภออุทัย

10 มีนาคม 2563 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับเจ้าของหอพัก/อาคารสูง อพาทร์เม้นท์ และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่โครงการสำรวจอื่นๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเขตอำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา

 200310_0073 200310_0071 200310_0069 200310_0052 200310_0050 200310_0048 200310_0044 200310_0043

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.