ร่วมพิธีเปิดงานบูรณะระยะใหม่ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

12 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานบูรณะระยะใหม่ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณวัดไชยวัฒนาราม โดยสถานทูตสหรัฐฯ ให้ความสนับสนุนการบูรณะวัดไชยวัฒนารามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

89056008 10212973129402852_2380120594537512960_n90065071 10212973130882889_1966681965973209088_n89116081 10212973129962866_5603176731922923520_n90144947 10212973140523130_7657028400653008896_n89058052 10212973132522930_5240033222661767168_n89195120 10212973140163121_9185590343423229952_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.