ตลาดนัดรีไซเคิล

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

 200325_0001 200325_0003 200325_0004 200325_0005 200325_0006 200325_0008

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.