วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 7.00น. นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2563 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

 200403_0001 200403_0003 200403_0005 200403_0006 200403_0012 200403_0021 200403_0026 200403_0029 200403_0031 200403_0040

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.