วันจักรี ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 6 เมษายน 2563 นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมพิธีวันจักรี ประจำปี 2563 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

 6463 200407_0006 6463 200407_0005 6463 200407_0002 6463 200407_0001 6463 200407_0003

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.