หมอชนะ

 

เพื่อชนะ COVID-19 ให้หมดไปจากเมืองไทย
ร่วมกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana" เพื่อเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้
42x29.7 horozontal-01

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.