แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก ร่วมกันตอบแบบสอบถาม เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน >> คลิ๊ก

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.