ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

31 กรกฎาคม 2563 น.ส.วรรณา แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อมอบนโยบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

63 20073163 200731_063 200731_163 200731_2

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.