มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกงาน

 

31 กรกฎาคม 2563 น.ส.วรรณา แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกงานเนื่องเป็นวันสุดท้ายของการฝึกงาน

 200731 200731_1 200731_3

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.