สักการะสิ่งศักดิ์ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 สิงหาคม 2563 น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สักการะสิ่งศักดิ์ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสักการะสิ่งศักดิ์ในเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 200803 200803_0 200803_10 200803_5 200803_15 200803_16 200803_22 200803_23 200803_24

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.