สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 สิงหาคม 2563 น.ส.ณัฎฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

 200807_0 200807_1 200807_3 200807_4

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.