เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒

10 สิงหาคม 2562 น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

 200811 200811_0 200811_2 200811_6

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.