เข้าพบพร้อมยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๔)

11 สิงหาคม 2563 น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าพบพร้อมยินดีต้อนรับนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

4 200811_24 200811_44 200811_6

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.