จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 14-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 6 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ลพบุรึ สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด

 14_200817_159 14_200817_180 14_200817_181 14_200817_241 14_200817_252 15_200817_5 15_200817_170 15_200817_171 15_200817_249 16_200817_2 16_200817_13 16_200817_23 16_200817_3 16_200817_38 16_200817_49 16_200817_77

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.