ประชุมการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี ๑๕๖๓ ครั้งที่ ๑

20 สิงหาคม 2563 น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

 200821_4 200821 200821_10 200821_6 200821_7

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.