จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี

25 สิงหาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีเครือข่ายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เข้าร่วม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน


DSCF5216 resizeDSCF5217 resizeDSCF5281 resizeDSCF5325 reizeDSCF5373 resizeDSCF5391 resizeDSCF5399 resizeDSCF5435 resizeDSCF5518 resize

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.