ประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

27 สิงหาคม 2563

น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 270863_200827 270863_200827_0 270863_200827_2 270863_200827_4

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.