ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

31 สิงหาคม 2563

น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสำนักงานฯ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

 63_200831 _063_200831 _163_200831 _263_200831

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.