สังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 น.ส.พัทธนันท์ สุทธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย น.ส.นุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 และการสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์โควิด 19

 201030_0 201030_2 201030_7 201030_4

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.