ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย ณ วัดไชยวัฒนาราม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย ณ วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งงานมหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
money care_201110_17money care_201110_18money care_201110_20money care_201110_21money care_201110_22money care_201110_23

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.