ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1”

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 63 เวลา 09.00น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

money care_201110_4money care_201110_12money care_201110_8money care_201110_6money care_201110_15

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.