วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 18 มกราคม 2564
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีวัน "ยุทธหัตถี" ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม...

วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 17 มกราคม 2564
นางวนาวรรณ แท่นพรหม นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านเพิ่มเติม...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

5 ธันวาคม 2563
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

  • วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

  • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

    ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

ประกาศ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.