๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

5 ธันวาคม 2563
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยพนักงานสำนักงาน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
563 201207_13563 201207_20563 201207_39563 201207_70563 201207_75563 201207_79563 201207_84

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.