วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 17 มกราคม 2564
นางวนาวรรณ แท่นพรหม นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 210119_10 210119_19 210119_11

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.