วันยุทธหัตถี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 18 มกราคม 2564
นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีวัน "ยุทธหัตถี" ประจำปี 2564
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธี

 210119_3 210119_8 210119_5 210119_29 210119_18 210119_24

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.