วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๒๕๖๔

3 เมษายน 2564
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงาน
เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาณ อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง โดยมีนายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

 210405_0 210405_21 210405_25 210405_33

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.