ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

 .65_210525_2 .65_210525_12 .65_210525_21 .65_210525_26 .65_210525_41 .65_210525_8

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.