เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

14 กรกฎาคม 2564
นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
1472021 210714_01472021 210714_91472021 210714_111472021 210714_16

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.