เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง

 

15 กรกฎาคม 2564
นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอโยธยา​ ชั้น 3 อาคาร 4
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 210716_1 210716_3 210716_5

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.