วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ๒๕๖๔

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา
1141 page-0002

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.