ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 ธันวาคม 2561

48428762 2211168562429743_7136086908173549568_n

14 มกราคม 2562

49774181 2220576171488982_4020896177187717120_n

25 มกราคม 2562

31/ม.ค./62

28 กุมภาพันธ์ 2562

52753340 2248156408730958_5922575672856805376_n

5 เมษายน 2562

31 พฤษภาคม 62

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.